Zakup wierzytelności

Oferta

Alternatywnym rozwiązaniem do sekurytyzacji wierzytelności detalicznych jest zakup wierzytelności bezpośrednio przez Centrum Finansowe.
  • Centrum Finansowe nabywa na własny rachunek wierzytelności detaliczne (niezabezpieczone rzeczowe zobowiązania osób fizycznych), posiadające rezerwę celową  w wysokości 100 %
  • Proces zakupu jest identyczny jak w przypadku nabycia wierzytelności przez fundusz sekurytyzacyjny

Korzyści:

  • przejście praw do wierzytelności na firmę windykacyjną
  • zaliczenie ceny na poczet częściowej spłaty należności
  • wyłączenie należności z ewidencji księgowej banku
  • spadek obliga kredytów nieregularnych
  • zmniejszenie poziomu utworzonych rezerw celowych
  • przejście ryzyka odzyskania należności na nabywcę
  • wyeliminowanie kosztów dalszej windykacji

Kursy walut

Kursy walut2018-02-16
1 EUR4.0286
1 USD3.2367
1 CHF3.4757
1 GBP4.5244
więcej