Windykacja na zlecenie

Oferta

W każdej sytuacji Bank Spółdzielczy może zlecić Centrum Finansowemu windykację długów korporacyjnych (przedsiębiorcy, rolnicy).

 • Warunki współpracy i wysokość prowizji określa umowa zlecenia
 • Umowa mieści się w ramach outsourcingu czynności bankowych    w rozumieniu art. 6a i nast. Prawa bankowego
 • Pakiet wierzytelności powinien składać się z min. 10 dłużników
 • Centrum Finansowe organizuje niezbędną obsługę prawną procesów sądowych  i egzekucyjnych

Korzyści wynikacjące z windykacji wiezytelności trudnych na zlecenie:

 • brak przejścia praw do wierzytelności na innych podmiot
 • pozostawienie wierzytelności w ewidencji księgowej banku
 • możliwość stosowania pomniejszych rezerw celowych o posiadane zabezpieczenia prawne w ramach obowiązujących limitów opóźnień
 • możliwości zmiany kwartalnej klasyfikacji należności poprzez przeniesienie do niższej kategorii ryzyka
 • decydowanie przez Zleceniodawce o wyborze kierunku windykacji
 • działanie Zleceniodawcy (firmy windykacyjnej) w imieniu własnym na rzecz banku
 • przeprowadzenie przez Zleceniobiorcę kompleksowego procesu windykacyjnego (windykacja przedsądowa - negocjacje, ugoda; indykacja sądowa - egzekucja, upadłość, postępowanie spadkowe; weryfikacja danych dłużnika (aktualizacja lub ustalenie adresu zamieszkania, prowadzonej działalności gospodarczej, stanu majątkowego, źródeł dochodów, potencjalnych możliwości dobezpieczenia zobowiązań w procesie restrukturyzacji)
 • ponoszenie kosztów prowizji dopiero po wpływie środków od dłużnika

Kursy walut

Kursy walut2018-04-19
1 EUR4.0354
1 USD3.2613
1 CHF3.3477
1 GBP4.6246
więcej