O Centrum Finansowym

Centrum Finansowe Banku BPS S.A. jest spółką windykacyjną Grupy BPS obecną na rynku od 2008 r. Celem powołania Spółki było utworzenie w ramach Grupy BPS wyspecjalizowanego podmiotu, oferującego usługi z zakresu restrukturyzacji i windykacji należności zarówno dla Banków Spółdzielczych, jak i innych podmiotów bankowych oraz pozabankowych. Od 2010 r. Spółka jest członkiem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Od marca 2011 r. Spółka posiada licencję Komisji Nadzoru Finansowego na zarządzanie sekurytyzowanymi należnościami, a od 6 grudnia 2011r. jest notowana na rynku NewConnect.

Oferta Spółki obejmuje usługi w zakresie:

- windykacji wierzytelności na zlecenie
- doradztwa w zakresie procesów sekurytyzacji wierzytelności
- zarządzania wierzytelnościami na zlecenie towarzystw funduszy inwestycyjnych
- doradztwa w zakresie restrukturyzacji wierzytelności

Na rynku usług windykacyjnych Centrum Finansowego Banku BPS S.A. specjalizuje się w zarządzaniu wierzytelnościami korporacyjnymi. Świadczone usługi obejmują zarówno etap monitoringu, opracowania na zlecenie klientów i dłużników programu restrukturyzacji, wdrażania go w przedsiębiorstwie dłużnika oraz monitoringu realizacji, jak i windykacje polubowną oraz sądowe dochodzenie roszczeń w postępowaniach egzekucyjnych i upadłościowych.

Płaszczyzną działania Spółki jest również obsługa wierzytelności masowych. W ramach obsługi wierzytelności masowych Spółka oferuje monitoring płatności (SMS głosowy i tekstowy), usługę wysyłki wezwań, ustalenia teleadresowe, windykację polubowną i sądową.

To co wyróżnia Centrum Finansowe Banku BPS S.A. na tle innych podmiotów na rynku to wysoki stopień profesjonalizmu kadry Spółki – zdecydowana większość posiada wieloletnie doświadczenie w windykowaniu wierzytelności; reputacja – stale współpracujemy z instytucjami finansowymi będąc członkiem stowarzyszeń dbających o etyczne aspekty działalności branży windykacyjnej; standardy sektora bankowego – wywodzimy się z Grupy Banku BPS, obsługujemy klientów Banków i rozumiemy wrażliwość naszych Zleceniodawców na poprawne relacje z trudnymi klientami.

Kursy walut

Kursy walut2018-02-16
1 EUR4.0286
1 USD3.2367
1 CHF3.4757
1 GBP4.5244
więcej