O Centrum Finansowym

Centrum Finansowe Banku BPS S.A. jest spółką windykacyjną obecną na rynku od 2008 r. oferującą usługi z zakresu restrukturyzacji i windykacji należności zarówno dla Banków Spółdzielczych, jak i innych podmiotów bankowych oraz pozabankowych. Od marca 2011 r. Spółka posiada licencję Komisji Nadzoru Finansowego na zarządzanie sekurytyzowanymi należnościami, a od 6 grudnia 2011r. jest notowana na rynku NewConnect.


Oferta Spółki obejmuje usługi w zakresie:

- windykacji wierzytelności na zlecenie
- doradztwa w zakresie procesów sekurytyzacji wierzytelności
- zarządzania wierzytelnościami na zlecenie towarzystw funduszy inwestycyjnych
- doradztwa w zakresie restrukturyzacji wierzytelności

Na rynku usług windykacyjnych Centrum Finansowego Banku BPS S.A. specjalizuje się w zarządzaniu wierzytelnościami korporacyjnymi. Świadczone usługi obejmują zarówno etap monitoringu, opracowania na zlecenie klientów i dłużników programu restrukturyzacji, wdrażania go w przedsiębiorstwie dłużnika oraz monitoringu realizacji, jak i windykację polubowną oraz sądowe dochodzenie roszczeń w postępowaniach egzekucyjnych i upadłościowych.

Drugim istotnym obszarem działania Spółki jest również obsługa wierzytelności masowych. W ramach obsługi wierzytelności masowych Spółka oferuje monitoring płatności (SMS głosowy i tekstowy), usługę wysyłki wezwań do zapłat, ustalenia teleadresowe, windykację polubowną i sądową.

Kursy walut

Kursy walut2018-04-19
1 EUR4.0354
1 USD3.2613
1 CHF3.3477
1 GBP4.6246
więcej