Doradztwo w zakresie restrukturyzacji

Oferta

Nie każdy kredyt trudny musi być windykowany!

Usługa polega na dokonywaniu zróżnicowanych działań odpowiadających indywidualnym potrzebom klientów związanych z zarządzaniem kredytami udzielonymi przedsiębiorcom. W szczególności może obejmować:

  • przygotowanie strategii restrukturyzacyjnej,
  • prowadzenie negocjacji z dłużnikiem w celu zawarcia umowy ugody,
  • prowadzenie postępowań układowych, weryfikacja propozycji układowych, reprezentowanie Banku na zgromadzeniu wierzycieli.

Korzyści:

  • kompleksowość prowadzanych przez Centrum Finansowe usług (monitoring, restrukturyzacja, windykacja sądowa)
  • gwarancja profesjonalizmu w procesie odzyskiwania wierzytelności
  • podniesienie skuteczności działań windykacyjnych poprzez korzystanie z doświadczeń innych, zdobytych w toku obsługi wielu złożonych spraw
  • optymalizacja zatrudnienia - brak konieczności tworzenia nowych stanowisk pracy, ponoszenia nakładów na szkolenia pracowników
  • redukcja kosztów windykacyjnych m.in monitoringu, opłat pocztowych i telekomunikacyjnych, materiałów biurowych

Kursy walut

Kursy walut2018-04-20
1 EUR4.0381
1 USD3.2714
1 CHF3.3424
1 GBP4.5879
więcej